Gwasanaethau Cymorth

Ysbrydoli i Gyflawni

Inspire 2 Achieve logo

Pa un ai ydych yn cael trafferth â’ch astudiaethau, angen mwy o gymhelliant a chymorth, neu â phroblemau personol neu gymdeithasol yn effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, rydyn ni yma i helpu.

Mae gennym dîm o hyfforddwyr a thiwtoriaid dysgu ar gael i weithio gyda myfyrwyr ar sail un i un neu mewn grŵp bach, i sicrhau eich bod yn llwyddo o fewn eich astudiaethau yn Coleg Gwent. Mae’r holl gymorth sydd ar gael yn unigryw ac wedi’i deilwra i’ch anghenion, gyda chynlluniau gweithredu yn canolbwyntio ar yr unigolyn yn siapio’r ymyrraeth.

Os hoffech wybod mwy, gallwch wneud y canlynol:

  • Dod i’n gweld ni yn Yr Ystafell Ysbrydoli ar y campws.
  • Siarad  â’ch tiwtor personol am gymorth Ysbrydoli
  • Dod o hyd i ni yn CG Connect ac anfon e-bost neu roi galwad i ni

Parth Dysgu Blaenau Gwent:
Inspire.BGLZ@coleggwent.ac.uk

Crosskeys:
Inspire.Crosskeys@coleggwent.ac.uk

Casnewydd:
Inspire.Newport@coleggwent.ac.uk

Brynbuga, Parth Dysgu Torfaen:
Inspire.Pontypool@coleggwent.ac.uk