Tywydd garw

Diweddariad ar y Tywydd Garw

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf: 20/03/2020 4:00PM

Yn ystod tywydd garw, gwiriwch y wybodaeth am eich campws isod.

Gwneir pob ymdrech i ddod â’r wybodaeth ddiweddaraf i chi cyn gynted ag y gwneir penderfyniadau, felly cadwch olwg ar y dudalen hon am ddiweddariadau pellach. Cymerwch ofal wrth deithio, peidiwch â gyrru os nad yw hi’n ddiogel i wneud hynny a gwisgwch esgidiau synhwyrol er mwyn osgoi llithro.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu postio ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol. Yn ystod tywydd garw ni fyddwn yn gallu ymateb i ymholiadau unigol ar y cyfryngau cymdeithasol. Efallai y bydd y sylwadau’n cael eu diffodd i sicrhau ein bod yn rhoi unrhyw ddiweddariadau i chi yn gyflym ac yn glir.

Teithio

Mae diogelwch ein dysgwyr yn hollbwysig bob amser, a dylai dysgwyr deithio dim ond os a phryd y mae’n ddiogel i wneud hynny.

AR GAU
AR GAU
AR GAU
AR GAU
AR GAU