En

Cymorth Dysgu Addysg Uwch

Eich cefnogi chi

Mae gennym ni ddigonedd o wasanaethau cymorth ar gael, p’un a oes angen cymorth arnoch gyda phrawfddarllen eich gwaith, cymorth hygyrchedd neu sesiynau ychwanegol i gynorthwyo gydag aseiniadau, rydym yma i helpu!

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Wedi i chi gael cadarnhad gan Cyllid Myfyrwyr Cymru/Lloegr, os ydych wedi cofrestru anhawster dysgu a/neu anabledd, gallwn ddarparu llawer o gefnogaeth.

Gallai hyn gynnwys:

 • Cymorth yn y dosbarth gan Cynorthwyydd Cymorth Ychwanegol
 • Sesiynau ychwanegol i helpu gydag aseiniadau a gwaith cwrs
 • Cymorth gan Weithiwr Cymorth Cyfathrebu (i fyfyrwyr byddar)
 • Cymorth Dyslecsia
 • Defnyddio meddalwedd hygyrchedd gan gynnwys hyfforddiant cychwynnol
 • Trefniadau mynediad ar gyfer arholiadau

Os oes angen cymorth arnoch, siaradwch â’ch Tiwtor Personol, cysylltwch â Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol y campws (ALNCo) neu’r swyddog Cynnydd Addysg Uwch.

Tiwtoriaid Personol

Fel dysgwr addysg uwch, cewch gymorth unigol gan diwtor personol o ddechrau eich taith yn Coleg Gwent. Cewch diwtorialau rheolaidd a bydd eich tiwtor yn monitor eich cynnydd yn agos ac yn eich cefnogi drwy eich astudiaethau yn y coleg. Bydd eich tiwtor yn eich cynorthwyo i deimlo’n gartrefol yn y coleg, eich arwain drwy eich cwrs, cynnig cymorth drwy unrhyw gyfnodau anodd a dathlu llwyddiannau.

Hyfforddwyr Cefnogaeth Academaidd a Bugeiliol Addysg Uwch

Ar bob campws mae gennym Hyfforddwyr Cefnogaeth Academaidd a Bugeiliol Addysg Uwch a fydd yn eich cefnogi gydag arweiniad academaidd a bugeiliol drwy gydol eich rhaglen astudio. Mae Hyfforddwyr Cefnogaeth Academaidd a Bugeiliol Addysg Uwch yn ymroddedig i’ch cefnogi chi drwy unrhyw anhawster, sy’n cynnwys eich cyfeirio at ein timau arbenigol perthnasol. Mae ein cefnogaeth yn cynnwys:

 • Sgiliau astudio
 • Cefnogaeth academaidd
 • Problemau gyda phresenoldeb
 • Cyngor ariannol
 • Ymdopi â straen a gorbryder