En

Llety

Nid oes gan Coleg Gwent ei neuadd breswyl ei hun, ond mae nifer o neuaddau preifat a thai ar osod ar gael yn ardal Casnewydd – mae rhai dolenni i’w gweld isod.  Mae mathau eraill o lety ar gael, ond byddwch yn ymwybodol nad ydynt wedi eu cymeradwyo na’u harchwilio gan Coleg Gwent.

campuslivingvillages.com

www.padsforstudents.co.uk

www.rightmove.co.uk

Myfyrwir Rhyngwladol

Pan fyddwch yn dod i astudio gyda ni, byddwch yn dod ar draws amryw o opsiynau o ran lle i fyw.

Hunanarlwyo

Mae Pentref Myfyrwyr Casnewydd yn rhoi’r cyfle i chi fod yng nghanol Casnewydd gyda myfyrwyr eraill o bob cwr o’r ddinas. Mae ganddo 442 o ystafelloedd ar y safle, wedi’u rhannu i 88 o fflatiau ar draws pedwar bloc, mae’n ffordd wych o gwrdd â ffrindiau newydd neu fwynhau bywyd cymdeithasol Casnewydd.

Aros gyda theulu

Os yw’n well gennych foethau cartref teuluol, yna mae ein cynllun Aros gyda theulu yn berffaith i chi. Golyga y gallwch aros gyda theulu lleol ac aros mewn llety cyfforddus, diogel, gan roi’r cyfle perffaith i chi gynefino â’ch bywyd newydd yn y DU.