En

TG a Thechnoleg

Part time guide out now

TG/Technoleg

Ar draws ein holl gampysau gallwch ganfod y dechnoleg fwyaf diweddar sydd ar gael, o ystafelloedd technoleg ddigidol gyda’r holl gyfarpar, i olygu cyfryngau yn dibynnu ar y cwrs a addysgir yno. 

 Gall bob myfyriwr ddefnyddio’r feddalwedd gradd fasnachol fwyaf diweddar, yn cynnwys tanysgrifiad am ddim i Microsoft Office 360 ar hyd at 5 dyfais, ynghyd â Canvas Virtual Learning Environment a, phan fo’n berthnasol, argraffu 3D a Rhith Wirionedd gydag ystafelloedd cyfrifiaduron Mac ac ystafelloedd golygu cyfryngau. 

Ymunwch ag un o'n timau eChwaraeon!

Os ydych yn mwynhau chwarae gemau, mae gan Coleg Gwent nifer o dimau eChwaraeon llwyddiannus – maent yn chwilio am aelodau newydd o hyd!