Ein Coleg

Canolfan Anifeiliaid Bach ac Achub Cathod

Young lady holding ferrets

Canolfan gofal anifeiliaid

Mae ein cyfleusterau arbennig yn cynnwys canolfan gofal anifeiliaid sydd wedi ei hadeiladu’n benodol ar gyfer ein cyrsiau. Byddwch felly yn dysgu mewn amgylchedd ymarferol, sy’n gartref i dros 200 o anifeiliaid, yn cynnwys ymlusgiaid, mamaliaid, adar ac anifeiliaid di-asgwrn cefn.

Canolfan ailgartrefu cathod Blue Cross

Mae gennym ganolfan ailgartrefu cathod Blue Cross ar gampws Brynbuga, felly os ydych chi’n awyddus i fabwysiadu ffrind bach blewog newydd, dewch i’n gweld. Mae’r ganolfan yn cael ei rhedeg ar y cyd gyda Blue Cross, ac mae myfyrwyr gofal anifeiliaid yn gofalu am y cathod a’r cathod bach tan iddyn nhw gael cartref cariadus newydd.

Bydd angen i chi ein ffonio ar 01495 333679.