Ein Coleg

Cymraeg i Oedolion

man sat a laptop

Dysgu Cymraeg Gwent

Mae Coleg Gwent yn cynnig llu o gyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.  Mae’r cyrsiau hyn yn rhaglenni sy’n cyfuno dysgu yn y dosbarth ac astudio ar-lein neu ddosbarthiadau wythnosol gyda’r hwyr a dysgu dwys.

Pa un a ydych yn ddechreuwr neu eisiau gwella eich sgiliau iaith, mae cwrs ar eich cyfer chi.  Maent yn gyfeillgar, anffurfiol ac yn ffordd wych o gyfarfod pobl newydd.

Beth amdani?  Rhowch gynnig arni!