En

Rydym yn eich gwahodd i'n ffair yrfaoedd!


22 Chwefror 2019

Rydym yn eich gwahodd i'n ffair yrfaoedd!

Ffair swyddi a phrentisiaethau Oes gennych chi ddiddordeb mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg)? Ydych chi’n meddwl am eich opsiynau gyrfaol? Ydych chi’n ansicr o hyd am beth i astudio?

Dewch i’n ffair swyddi a phrentisiaethau ar ein campws Dinas Casnewyddar ddydd Mercher 6 Mawrth, 5-7.30pm.
I nodi wythnos genedlaethol gyrfaoedd ac wythnos genedlaethol prentisiaethau, rydym yn cynnal ffair swyddi am ddim ble allwch chi:

Sgwrsio gyda chyflogwyr lleol am brentisiaethau a swyddi posib
Cael profiad ymarferol o’r diwydiant gydag offer ‘Rhoi Cynnig Arni’
Cael cyngor ynghylch pa sgiliau a chymwysterau sydd eu hangen i sicrhau cyflogaeth mewn diwydiant STEM