En

Genethod Coleg Gwent yw Pencampwyr Cystadleuaeth Undeb Rygbi Cymru Dan 18 Colegau ac Ysgolion Cymru!


2 Mai 2019

Genethod Coleg Gwent yw Pencampwyr Cystadleuaeth Undeb Rygbi Cymru Dan 18 Colegau ac Ysgolion Cymru!

Llongyfarchiadau i enethod Crosskeys Coleg Gwent a Parth Dysgu Blaenau Gwent a ddaeth yn fuddugol yn rownd derfynol Undeb Rygbi Cymru Dan 18 Colegau ac Ysgolion yn Stadiwm Principality ddoe!