TG a Rhwydweithio

Man using laptop in network room

Os ydych eisiau datblygu eich gyrfa mewn TG a rhwydweithio, neu rydych eisiau ymuno â’r diwydiant, dyma’r lle gorau i ddechrau arni! Yma yn Coleg Gwent rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Rhwydweithio, yn cynnwys CompTIA a Cisco.

Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol gan gyflogwyr, a byddwch yn cael y sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli, datrys problemau a chadarnhau rhwydweithiau sefydliad yn hyderus ac annibynnol. Cymerwch eich cam cyntaf drwy wneud cais am un o’n Cyfrifon Dysgu Personol TG a Rhwydweithio heddiw!

Cyrsiau eDdysgu

Cwrs eDdysgu ITIL® 4 Sylfaen gydag Arholiad

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

Cwrs eDdysgu Technegydd A+ CompTIA Swyddogol, Hyfforddiant Network+, Security+, Labiau Byw ac Arholiadau Swyddogol

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

Cyrsiau Dosbarth Rhithwir

Rhithiol Ar-lein - Cwrs ITIL® 4 Sylfaen gydag Arholiad

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Cyrsiau ar Safle

BTEC HNC mewn Technolegau Digidol Lefel 4

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832