Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Women talking

O feddygon a nyrsys i ysgrifenyddion meddygol a gweithwyr gofal mewn ysbytai, mae iechyd a gofal cymdeithasol yn alwedigaeth foddhaol ac enfawr. Mae cwnselwyr a therapyddion yn darparu gwasanaeth hanfodol i’w cleifion, gan weithio mewn swyddi a all wirioneddol helpu i newid bywydau.

Trwy ennill cymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol perthnasol gallwch fynd ar drywydd gyrfa sy’n rhoi llawer o foddhad heb fod dau ddiwrnod fel ei gilydd. Felly, ewch amdani! Gwnewch gais nawr am Gyfrif Dysgu Personol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cyrsiau ar Safle

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau

Yn dechrau Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds / CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd Lefel 2

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND mewn Gofal Iechyd Cyflewnol (gyda Statws Ymarferydd)

Yn dechrau Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777