Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Women talking

O feddygon a nyrsys i ysgrifenyddion meddygol a gweithwyr gofal mewn ysbytai, mae iechyd a gofal cymdeithasol yn alwedigaeth foddhaol ac enfawr. Mae cwnselwyr a therapyddion yn darparu gwasanaeth hanfodol i’w cleifion, gan weithio mewn swyddi a all wirioneddol helpu i newid bywydau.

Trwy ennill cymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol perthnasol gallwch fynd ar drywydd gyrfa sy’n rhoi llawer o foddhad heb fod dau ddiwrnod fel ei gilydd. Felly, ewch amdani! Gwnewch gais nawr am Gyfrif Dysgu Personol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cyrsiau ar Safle

AIM Diploma mewn Ymarfer Cwnsela Lefel 4

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND mewn Gofal Iechyd Cyflewnol (gyda Statws Ymarferydd)

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Still not sure if this subject is for you?

Contact us on 01495 333597 / 07485 314832
or email pla@coleggwent.ac.uk