Iechyd a Diogelwch

Woman in hard hat, hi-viz and safety glasses

O fusnes ar safle adeiladu i swyddfa fach, mae Iechyd a Diogelwch yn rhan allweddol o bob busnes. Mae deall sut i gadw pobl yn ddiogel, a chydymffurfio â deddfwriaeth yn sgil hynod ddymunol, ac mae nifer o gyflogwyr yn chwilio amdani.

Pa un ai eich bod eisiau cwrs syml i ddeall eich gofynion sylfaenol, neu rydych yn rheolwr safle sy’n chwilio am hyfforddiant cydymffurfio penodol, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i’ch helpu chi i hyfforddi a chymhwyso. Dechreuwch arni heddiw drwy wneud cais am un o’n Cyfrifon Dysgu Personol Iechyd a Diogelwch.

Cyrsiau eDdysgu

eDdysgu - Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832