Iechyd a Diogelwch

O fusnes ar safle adeiladu i swyddfa fach, mae Iechyd a Diogelwch yn rhan allweddol o bob busnes. Mae deall sut i gadw pobl yn ddiogel, a chydymffurfio â deddfwriaeth yn sgil hynod ddymunol, ac mae nifer o gyflogwyr yn chwilio amdani.

Pa un ai eich bod eisiau cwrs syml i ddeall eich gofynion sylfaenol, neu rydych yn rheolwr safle sy’n chwilio am hyfforddiant cydymffurfio penodol, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i’ch helpu chi i hyfforddi a chymhwyso. Dechreuwch arni heddiw drwy wneud cais am un o’n Cyfrifon Dysgu Personol Iechyd a Diogelwch.

Cyrsiau ar Safle

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

BPEC ACS Ailasesiadau Nwy (CENWAT1, CKR1, HTR1, MET1)

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

BPEC ACS Ailasesiadau Nwy (CENWAT1, CKR1, HTR1, MET1)

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CITB Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS)

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CITB Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS)

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CITB Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylio Safle (SSSTS)

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CITB Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylio Safle (SSSTS)

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyrsiau Dosbarth Rhithwir

IOSH Rhithwir Ar-lein - Rheoli'n Ddiogel®

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

IOSH Rhithwir Ar-lein - Gweithio'n Ddiogel

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

NEBOSH Rhithwir Ar-lein - Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777