Gwasanaethau Ariannol

Man pointing at chart on laptop

Mae dilyn cwrs ym maes gwasanaethau ariannol yn ddewis gwych o ystyried yr amrywiaeth eang o yrfaoedd ar gael yn y sector. Rydym yn cynnig cyrsiau fydd yn darparu’r sgiliau rydych chi eu hangen i weithio mewn swyddi o Gynghorwr Morgais i Swyddog Cydymffurfiaeth.

Yn ogystal â chynnig cymhwyster sy’n cael ei gydnabod, bydd ein cyrsiau Cyfrif Dysgu Personol Gwasanaethau Ariannol yn darparu sgiliau ymarferol a gwybodaeth i’ch helpu chi i ddatblygu o fewn yr yrfa y byddwch yn ei dewis.

Cyrsiau Dosbarth Rhithwir

Ystafell Ddosbarth Rithiol - Cynghorydd Morgais CeMAP a Rhyddhad Ecwiti CeRER

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832