Peirianneg a Gweithgynhyrchu

Mae peirianneg yn yrfa sydd â dyfodol disglair sy’n cynnig rhagolygon rhagorol mewn ystod o feysydd. Mae cyfleoedd dilyniant enfawr yn y diwydiant sy’n golygu y gallech chi sefydlu gyrfa am oes.

Gyda chyrsiau ar bob lefel i ddarparu ar gyfer popeth o ddechreuwyr llwyr i’r rhai sy’n awyddus i ddatblygu, gall cwrs Cyfrif Dysgu Personol Peirianneg a Gweithgynhyrchu yn Coleg Gwent eich helpu i gymhwyso a chyflawni eich amcanion gyrfa.

Cyrsiau ar Safle

BTEC HNC Peirianneg - Uned 2: Peirianneg Mathemateg Lefel 4

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

BTEC HNC Peirianneg - Uned 3: Peirianneg Gwyddoniaeth Lefel 4

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

BTEC HNC Peirianneg Lefel 4

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

BTEC HND Peirianneg Lefel 5

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cynhyrchu Modelau CAD (Dyluniadau) gan ddefnyddio system CAD

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cynhyrchu Dyluniadau Peirianneg Fecanyddol gan ddefnyddio System CAD

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Defnyddio Pecynnau Meddalwedd Cyfrifiadurol i Gynorthwyo â Gweithgareddau Peirianneg Lefel 2

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Still not sure if this subject is for you?

Contact us on 01495 333597 / 07485 314832
or email pla@coleggwent.ac.uk