Peirianneg

Mae peirianneg yn yrfa sydd â dyfodol disglair sy’n cynnig rhagolygon rhagorol mewn ystod o feysydd. Mae cyfleoedd dilyniant enfawr yn y diwydiant sy’n golygu y gallech chi sefydlu gyrfa am oes.

Gyda chyrsiau ar bob lefel i ddarparu ar gyfer popeth o ddechreuwyr llwyr i’r rhai sy’n awyddus i ddatblygu, gall cwrs Cyfrif Dysgu Personol Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol yn Coleg Gwent eich helpu i gymhwyso a chyflawni eich amcanion gyrfa.

Cyrsiau ar Safle

City & Guilds Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) Lefel 2

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) Lefel 3

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg Electronig a Thrydanol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg (Gweithgynhyrchu Uwch)

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg Fecanyddol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Electronig a Thrydanol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Fecanyddol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777