Marchnata Digidol

Two young people talking in front of laptop

Mae gofyn sylweddol am sgiliau Marchnata Digidol yn y byd gwaith modern wrth i gwmnïau ddibynnu’n fwyfwy ar eu gwefannau a’u gweithgareddau ar-lein. Drwy ddilyn un o’n cyrsiau marchnata digidol, gallwch ddatblygu eich set sgiliau a pharatoi ar gyfer gofynion swydd yn y maes hwn.

Pa un ai eich bod eisiau cyfoethogi eich sgiliau gyda’r cyfryngau cymdeithasol, strategaethau neu chwilio, mae gennym gwrs sy’n berffaith i chi. Dysgwch am yr offer digidol diweddaraf a’r ffyrdd mwyaf effeithiol i’w defnyddio nhw, a pharatowch chi eich hun am yrfa werth chweil mewn amrywiaeth o ddiwydiannau gyda’n Cyfrifon Dysgu Personol Marchnata Digidol!

Cyrsiau eDdysgu

eDdysgu - Arbenigwr Marchnata Chwilio Ardystiedig

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

eDdysgu - Arbenigwr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Ardystiedig

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

eDdysgu - Diploma Proffesiynol mewn Marchnata Digidol

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

Still not sure if this subject is for you?

Contact us on 01495 333597 / 07485 314832
or email pla@coleggwent.ac.uk