Seiberddiogelwch

Man in glasses looking at mobile on cyber network background

Mae seiberddiogelwch yn fwy pwysig nag erioed yn y byd digidol sydd ohoni heddiw. Wrth fagu’r sgiliau a’r wybodaeth i weithio mewn swydd seiberddiogelwch, byddwch yn gyflogadwy tu hwnt!

Os cewch swydd ym maes seiberddiogelwch, byddwch yn gweithio i leihau’r risg o bobl yn dwyn, amharu neu’n achosi difrod i systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol. Drwy astudio cwrs Seiberddiogelwch Cyfrif Dysgu Personol yn Coleg Gwent, byddwch yn magu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i roi cychwyn arni.

Cyrsiau eDdysgu

Cwrs eDdysgu Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

Cwrs eDdysgu Dadansoddwr Seiberddiogelwch+ CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

Cyrsiau Dosbarth Rhithwir

Rhithiol Ar-lein - Haciwr Moesol Ardystiedig CEH (EC-Council)

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Cyrsiau ar Safle

CISCO

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832