Seiberddiogelwch

Man in glasses looking at mobile on cyber network background

Mae seiberddiogelwch yn fwy pwysig nag erioed yn y byd digidol sydd ohoni heddiw. Wrth fagu’r sgiliau a’r wybodaeth i weithio mewn swydd seiberddiogelwch, byddwch yn gyflogadwy tu hwnt!

Os cewch swydd ym maes seiberddiogelwch, byddwch yn gweithio i leihau’r risg o bobl yn dwyn, amharu neu’n achosi difrod i systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol. Drwy astudio cwrs Seiberddiogelwch Cyfrif Dysgu Personol yn Coleg Gwent, byddwch yn magu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i roi cychwyn arni.

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832