Seiberddiogelwch

Man in glasses looking at mobile on cyber network background

Mae seiberddiogelwch yn fwy pwysig nag erioed yn y byd digidol sydd ohoni heddiw. Wrth fagu’r sgiliau a’r wybodaeth i weithio mewn swydd seiberddiogelwch, byddwch yn gyflogadwy tu hwnt!

Os cewch swydd ym maes seiberddiogelwch, byddwch yn gweithio i leihau’r risg o bobl yn dwyn, amharu neu’n achosi difrod i systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol. Drwy astudio cwrs Seiberddiogelwch Cyfrif Dysgu Personol yn Coleg Gwent, byddwch yn magu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i roi cychwyn arni.

Cyrsiau eDdysgu

Cwrs eDdysgu Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

Cwrs eDdysgu Dadansoddwr Seiberddiogelwch+ CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

Cyrsiau Dosbarth Rhithwir

Rhithiol Ar-lein - Haciwr Moesol Ardystiedig CEH (EC-Council)

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832