Cyfrifiadura a Thechnolegau Digidol

Man using laptop in network room

Mae sgiliau digidol yn elfen hanfodol o weithlu modern, felly byddwch yn ennill y sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt gydag un o’n cyfrifon dysgu personol ar gyfer cyfrifiadura a thechnolegau digidol.

P’un a yw eich ffocws ar seiberddiogelwch, cyfrifiadura cwmwl neu farchnata digidol, mae ein hystod o gyrsiau’n cwmpasu nifer enfawr o opsiynau gyrfa posibl. Mae ein cyrsiau i gyd yn seiliedig ar faterion yn y byd go iawn ac atebion ymarferol, sy’n golygu y byddwch yn barod i ymgymryd â heriau proffesiynol newydd ar ôl cwblhau eich cwrs. Gwnewch gais nawr i ddechrau ar eich gyrfa newydd!

Cyrsiau ar Safle

HNC mewn Technolegau Digidol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyrsiau Dosbarth Rhithwir

AWS Pensaer Datrysiadau AWS - Cydymdaith

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

AWS Ymarferydd Cwmwl Ardystiedig

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

AWS Pensaer Datrysiadau AWS Ardystiedig – Proffesiynol

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

AXELOS Rhithiol Ar-lein - Cwrs ITIL® 4 Sylfaen gydag Arholiad

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

EC-Council Rhithiol Ar-lein - Haciwr Moesol a Ardystir (C|EH)

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Cyrsiau eDdysgu

AXELOS ITIL® 4 Sylfaen gydag Arholiad

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

CompTIA A+ (Cyfres Graidd 220-1101 a 220-1102)

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

CompTIA Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+) (CAS-004)

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

CompTIA Cloud+ (CVO-003)

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

CompTIA Dadansoddwr Cybersecurity CompTIA (CySA+) (CS0 - 002)

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

CompTIA Hanfodion TG (ITF+) (FCO-U61)

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

CompTIA Network+ (N10-008)

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

CompTIA Security+ (SY0-601)

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

CompTIA Server+ (SK0-005)

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

DMI eDdysgu - Arbenigwr Strategaeth a Chynllunio Digidol Ardystiedig

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

DMI eDdysgu - Arbenigwr Marchnata Chwilio Ardystiedig

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

DMI eDdysgu - Arbenigwr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Ardystiedig

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

DMI eDdysgu - Diploma Proffesiynol mewn Marchnata Digidol

Hyblyg

eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777