Dadansoddiad Busnes

Office meeting table with laptops

Mae busnesau’n dechrau gweld y buddion o gyflogi Dadansoddwyr Busnes i wella prosesau eu sefydliad, a’u gwneud nhw’n fwy effeithlon, felly mae’n amser gwych i ddod yn Ddadansoddwr Busnes.

Bydd ein cyrsiau Dadansoddi Busnes yn cyflwyno’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i helpu i wella amrywiaeth o brosesau busnes a chreu newid mewn cwmni. Byddwch yn gorffen eich cwrs gyda’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol i ddechrau gyrfa newydd. Gwnewch gais am Gyfrif Dysgu Personol Dadansoddi Busnes heddiw, a chymerwch eich cam cyntaf.

Cyrsiau Dosbarth Rhithwir

Rhithiol Ar-lein Diploma Rhyngwladol Achrededig BCS mewn Dadansoddi Busnes

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021
Ceisiadau nawr ar agor

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?

Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832