Busnes

Office meeting table with laptops

Astudiwch gwrs busnes ac arfogwch eich hun â’r sgiliau i fod yn arweinydd busnes effeithiol, a dangoswch eich ymrwymiad i welliant proffesiynol parhaus. Bydd ein cyrsiau yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen ar gyfer ystod o yrfaoedd ym myd busnes, gan gynnwys rheolaeth, adnoddau dynol, marchnata, entrepreneuriaeth, cyfrifeg a chyllid.

Dysgwch y wybodaeth sydd ei hangen i helpu i wella prosesau busnes a gweithredu newid o fewn cwmni a byddwch yn gorffen eich cwrs wedi’ch arfogi gyda’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa newydd. Gwnewch gais am Gyfrif Dysgu Personol Busnes heddiw a chymerwch eich cam cyntaf.

Cyrsiau Dosbarth Rhithwir

Rhithiol Ar-lein Diploma Rhyngwladol Achrededig BCS mewn Dadansoddi Busnes

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Cyrsiau ar Safle

BTEC HNC Busnes Lefel 4

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?

Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832