Addysg Uwch

Bwrsariaethau

Rydym yn falch o gadarnhau y byddwn yn cynnig tair o Fwrsariaethau Addysg Uwch i gefnogi dysgwyr sydd eisiau astudio yn Coleg Gwent. Maent ar gael i ddysgwyr sy’n gwneud cais i astudio ar Lefel 4 o fis Medi 2022, a chynigir arian ar sail y cyntaf i’r felin, yn y meysydd canlynol:

1) Bwrsariaethau Dilyniant Pwnc Addysg Uwch ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Addysg Uwch llawn amser lefel 4 yn Coleg Gwent yn un o’r pynciau canlynol:

  • Ymarfer Gofal Iechyd (i gynnwys: Iechyd a Llesiant Cymunedol, Ymarfer Gofal Iechyd Cyflenwol ac Astudiaethau Plant
  • Bwrsariaethau Technolegau Cymunedol (i gynnwys Technoleg Ddigidol, Cyfrifiadura a Chelf a Dylunio Gemau
  • HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau
  • HNC Peirianneg

Bwrsariaeth Dilyniant Pwnc Addysg Uwch £350 Coleg Gwent 2022

2) Bwrsariaethau Dychwelyd i Addysg Uwch ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Addysg Uwch llawn amser lefel 4 yn Coleg Gwent. Rhaid i ymgeiswyr fod dros 18 oed a rhaid eu bod wedi bod allan o addysg am o leiaf 5 mlynedd.

Bwrsariaeth Dychwelyd i Addysg Uwch £350 Coleg Gwent 2022

3) Bwrsariaethau Dilyniant MYNEDIAD Addysg Uwch ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn cwrs Mynediad i Addysg Uwch L3 yn Coleg Gwent ac sy’n dilyn cwrs llawn amser lefel 4 yn Coleg Gwent ar hyn o bryd.

Bwrsariaeth Dilyniant MYNEDIAD i Addysg Uwch £350 Coleg Gwent 2022

Ein nod yw hysbysu’r holl ymgeiswyr llwyddiannus trwy e-bost ym mis Medi 2022 a bydd yr holl daliadau bwrsariaeth yn cael eu gwneud i gyfrifon banc dysgwyr ym mis Ionawr 2023. Mae taliadau’n amodol ar y dysgwr yn cofrestru gyda Coleg Gwent a’r Brifysgol bartner ym mis Ionawr 2023.