Gwyddoniaeth

3 subject banner

Ymchwiliwch, cynlluniwch, gwthiwch ffiniau a darganfyddwch fyd llawn cyfleoedd!

Roboteg a deallusrwydd artiffisial, gwyddoniaeth fiofeddygol a chyfrifiadura fforensig – dyma rai o’r cyfleoedd gyrfa neu brifysgol cyffrous sydd ar gael i fyfyrwyr ein cyrsiau Gwyddoniaeth Gymhwysol. Yn Coleg Gwent, byddwch yn dod yn hyderus wrth ddefnyddio llu o offer dadansoddol a ddefnyddir mewn gwaith ymchwil gwyddonol ac yn y diwydiant gwyddoniaeth.

P’un a ydych eisiau mynd ymlaen i astudio cwrs gwyddonol mewn prifysgol, neu eisiau mentro i fyd gwaith y diwydiant gwyddoniaeth, mae ein cyrsiau yn darparu’r wybodaeth ymarferol a damcaniaethol a fydd yn eich rhoi ar ben y ffordd.

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2021
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Es i ddigwyddiad agored, cyfarfod â’r athrawon a chael cipolwg ar y campws. Mi wnes ystyried chweched dosbarth, ond mae’n well gennyf goleg…cewch gyfle i feithrin perthnasoedd gydag athrawon mewn.

Cian Jones
Biology

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau