Dysgu

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am Brentisiaeth

Unwaith eich bod chi a’ch cyflogwr wedi penderfynu eich bod am astudio Prentisiaeth gyda ni, mae gwneud cais yn hawdd – gan ddechrau gyda llenwi ffurflen gais.

  • Ar-lein, gan ddefnyddio’r ddolen ar dudalen gwybodaeth y cwrs
  • Ffoniwch 01495 333 355
  • E-bostiwch apprenticeships@coleggwent.ac.uk
  • Wyneb yn wyneb ar unrhyw un o’n pum campws

Cyngor ac arweiniad

Rydym eisiau eich helpu i wneud y mwyaf o’ch Prentisiaeth, felly byddwn yn eich gwahodd i’r coleg er mwyn gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch eich cwrs dewisol – bydd y sesiwn yn cael ei chynnal ar ôl 4pm, er mwyn cyd-fynd â’ch ymrwymiadau  gwaith.

Beth fydd eich cyflogwr yn ei wneud

Bydd ein Haseswyr Dysgu Seiliedig ar Waith yn siarad â’ch cyflogwr i drafod y gwaith y bydd angen ichi ei wneud i gwblhau eich Prentisiaeth. Bydd hefyd gofyn iddynt lofnodi Cytundeb Tair Ffordd a bodloni unrhyw wiriadau iechyd a diogelwch cyn ichi gofrestru.

Cofrestru ar eich cwrs

Unwaith bydd popeth wedi ei drefnu, byddwn yn rhoi amser a lleoliad ichi gofrestru. Bydd angen ichi ddod â’r dogfennau canlynol gyda chi:

  • Cerdyn Yswiriant Gwladol, llythyr Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi neu Basbort Llawn
  • Tystysgrif Cymhwyster Uchaf
  • Slip cyflog diweddaraf / cytundeb cyflogaeth / gohebiaeth gan gyflogwr
  • Trwydded yrru (lawn neu dros dro) neu dystysgrif geni
  • Tystiolaeth o gyfeiriad cartref

Os ydych yn ansicr ynghylch beth i’w ddod gyda chi, cysylltwch â ni ar 01495 333355 neu e-bostiwch apprenticeships@coleggwent.ac.uk.