En

Hyfforddiant Pwrpasol

Hyfforddi, Asesu a Sicrhau Ansawdd

Employers in training and assessment scenarios

P’un a ydych yn chwilio am staff i ennill cymhwyster hyfforddi i’w galluogi i gyflwyno sesiynau o fewn eich busnes neu fod angen i chi hyfforddi archwilwyr mewnol, gallwn ddarparu ateb dysgu hyblyg i’ch helpu i gyrraedd yno. Gyda dewis o gymwysterau City & Guilds ar gael, gallwch fod yn hyderus y bydd eich staff yn ennill y sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen arnynt.

Holwch heddiw am ein cyrsiau TAQA i drefnu sesiwn hyfforddi bwrpasol ar gyfer eich sefydliad.

4 cwrs ar gael