En

Hyfforddiant Pwrpasol

Hyfforddi, Asesu a Sicrhau Ansawdd

Employers in training and assessment scenarios

P’un a ydych yn chwilio am staff i ennill cymhwyster hyfforddi i’w galluogi i gyflwyno sesiynau o fewn eich busnes neu fod angen i chi hyfforddi archwilwyr mewnol, gallwn ddarparu ateb dysgu hyblyg i’ch helpu i gyrraedd yno. Gyda dewis o gymwysterau City & Guilds ar gael, gallwch fod yn hyderus y bydd eich staff yn ennill y sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen arnynt.

Holwch heddiw am ein cyrsiau TAQA i drefnu sesiwn hyfforddi bwrpasol ar gyfer eich sefydliad.

City & Guilds Dyfarniad mewn Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith Lefel 3

Hyblyg

Hyblyg Gweld y cwrs

City & Guilds Gwobr City & Guilds mewn Asesu Cyflawniadau sy'n Gysylltiedig â Galwedigaethau Lefel 3

Hyblyg

Hyblyg Gweld y cwrs

City & Guilds Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3

Hyblyg

Hyblyg Gweld y cwrs

City & Guilds Dyfarniad mewn Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Ymarfer Asesu Lefel 4

Hyblyg

Hyblyg Gweld y cwrs