En

Hyfforddiant Pwrpasol

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

People at work wearing PPE

Mae Iechyd a Diogelwch yn chwarae rhan mewn nifer enfawr o swyddi, a gall peidio â bodloni cyfrifoldebau proffesiynol arwain at ganlyniadau trychinebus. Mae ein hystod o gyrsiau iechyd a diogelwch yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys asesu risg, Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) a Symud a Thrin.

Holwch nawr am ein cyrsiau Iechyd a Diogelwch Pwrpasol a gwnewch yn siŵr bod eich staff yn ddiogel ac yn cydymffurfio.

5 cwrs ar gael