Hyfforddiant Pwrpasol

Hyfforddiant Rheoli Busnes

Business workers in meetings

Bydd ein hystod o gymwysterau ILM, o Lefel 3 i Lefel 5, yn sicrhau bod gan staff rheoli eich sefydliad yr holl wybodaeth ac arbenigedd sydd eu hangen arnynt. Arfogwch eich tîm â’r sgiliau i fod yn arweinwyr busnes effeithiol, ac arddangoswch ymrwymiad eich sefydliad i ddatblygiad parhaus.

Cysylltwch â ni heddiw i ddysgu mwy am yr opsiynau sydd gennym ar gyfer cyrsiau Rheoli Busnes Pwrpasol.

ILM Dyfarniad mewn Arweinyddiaeth a Rheoli Lefel 3

Hyblyg

Hyblyg Gweld y cwrs

ILM Dyfarniad mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm Lefel 2

Hyblyg

Hyblyg Gweld y cwrs

ILM Dyfarniad neu Dystysgrif mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5

Hyblyg

Hyblyg Gweld y cwrs

ILM Tystysgrif mewn Arwain a Rheoli Lefel 3

Hyblyg

Hyblyg Gweld y cwrs