En

Hyfforddiant Pwrpasol

Hyfforddiant Rheoli Busnes

Business workers in meetings

Bydd ein hystod o gymwysterau ILM, o Lefel 3 i Lefel 5, yn sicrhau bod gan staff rheoli eich sefydliad yr holl wybodaeth ac arbenigedd sydd eu hangen arnynt. Arfogwch eich tîm â’r sgiliau i fod yn arweinwyr busnes effeithiol, ac arddangoswch ymrwymiad eich sefydliad i ddatblygiad parhaus.

Cysylltwch â ni heddiw i ddysgu mwy am yr opsiynau sydd gennym ar gyfer cyrsiau Rheoli Busnes Pwrpasol.

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!