Cyflogwyr

Tutor stood talking to 2 students sat at computers

Cyllid Cynllun Gweithredu ar Dddiswyddiadau (ReAct)

Mae’r Cynllun Gweithredu ar Dddiswyddiadau (ReAct), a ddarperir gan Lywodraeth Cymru a chefnogi’r gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn cynhnig cymorth i unigolion sydd yn byw yng Nghymru i fagu sgiliau, gorchfygu heriau a gwella eu gobaith o ddychwelyd at waith yn yr amser lleiaf bosib yn dilyn diswyddo.

Os ydych chi wedi cael eich gwneud yn ddi-waith yn ystod y 3 mis diwethaf, efallai y gall cynllun ReAct gynnig grant o hyd at £1,500 at becynnau cymorth i’ch helpu chi fagu sgiliau newydd ac ailhyfforddi neu newid gyrfa.

Darganfyddwch mwy – Bydd Gyrfa Cymru yn gallu eich arwain chi drwy’r broses ynghyd â Phorth Sgiliau i Fusnes ar 0800 028 4844. Os ydych yn cofrestru ar gyfer y cyrsiau drwy ReAct, bydd ein tîm Datblygu a Rheoli yn eich helpu chi i gwblhau’r ffurflen gais. Cysylltwch â ni ar 01495 333777 neu drwy e-bost yn employers@coleggwent.ac.uk