Cyflogwyr

Young farmer leaning on a gate with fields in background

Cyswllt Ffermio

Os ydych yn ffermwr neu’n goedwigwr, mae Cyswllt Ffermio yn cynnig cymorth a gwasanaethau sydd wedi eu hariannu’n llawn i weddnewid eich rhagolygon.
Mwy o wybodaeth yma businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy.