Cyflogwyr

motor Apprenticeships

Cyllid Prentisiaeth

Mae’r cynllun Prentisiaeth, a arweinir gan Lywodraeth Cymru a’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn talu am 100% o’r ffioedd sy’n gysylltiedig â’r fframwaith a adnabyddir yn genedlaethol yng Nghymru.

Yn 2017, lansiwyd Rhaglen Cymhelliant i Gyflogwyr i Gynnal Prentisiaeth, a’i bwrpas oedd darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig i recriwtio Prentisiaid newydd rhwng 16-19 oed*. Mae’r busnes yn derbyn taliad o £3,500 (y dysgwr) am recriwtio prentisiaid rhwng Gorffennaf-Medi a Ionawr-Mawrth, a thaliad o £2,500 (y dysgwr) i’r prentisiaid sydd yn cael eu recriwtio yn ystod weddill y flwyddyn.

Bydd y taliad llawn yn cael ei brosesu ar ôl i’r prentisiaid fod mewn cyflogaeth lawn am 8 mis.

 

Cymhwystra'r Cyflogwr

Mae’r cynllun hwn ar gyfer busnesau bach a chanolig sy’n eithaf anghyfarwydd â phrentisiaethau neu sydd ddim wedi recriwtio prentis yn ystod y 30 mis diwethaf a fyddai’n methu recriwtio heb gymorth y grant.

  • Mae’n rhaid i’r cyflogwr dreulio 51% o’i amser yng Nghymru.
  • Mae’n rhaid i chi gyflogi prentis(iaid) am 12 mis, neu dros gyfnod cwblhau’r cynllun prentisiaeth (pa bynnag fo fwyaf).
  • Mae’n rhaid i chi gyflogi’r prentis(iaid) am o leiaf 30 awr yr wythnos
  • Mae’n rhaid i chi gytuno i gyflogi’r prentis(iaid) yn ôl lleiafswm y gofynion cyfreithiol neu fwy
  • Bydd y cyflogwyr yn derbyn y cyllid ar gyfer tri phrentis yn unig

*Mae’n rhaid i’r prentisiaid fod yn weithwyr newydd rhwng 16-19 oed ar y diwrnod maent yn cael eu recriwtio.

Darganfyddwch fwy drwy ffonio ein hadran Brentisiaeth ar 01495 333777 neu anfon e-bost i: apprenticeships@coleggwent.ac.uk.