Cyflogwyr

Fforymau Cyflogwyr

people listening to a presentation

Dweud eich dweud yn ein Fforymau Cyflogwyr

Rydym yn cynnal Fforymau Cyflogwyr yn aml fel rhan o’n cydweithrediad â busnes. Mae’n rhoi cyfle i chi a chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol rannu barn ynglŷn â’r ffordd orau o baratoi ein myfyrwyr ar gyfer gwaith a’ch cefnogi chi wrth wella sgiliau eich staff.

Drwy gymryd rhan byddwch yn gallu rhannu eich barn am yr hyn rydych yn chwilio amdano mewn prentis a myfyriwr, siapio’r cwricwlwm yn y pen draw a rhannu’r wybodaeth berthnasol er mwyn i ni allu darparu’r gweithwyr gorau i chi yn y dyfodol.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni ar business@coleggwent.ac.uk.