Career Colleges

Career Colleges

Yn paratoi gweithlu eich dyfodol, heddiw.

Ar hyn o bryd does dim digon o weithwyr yn meddu ar y sgiliau hanfodol i lenwi’r swyddi sydd ar gael – yn enwedig o fewn y sectorau TG, Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dyma pam rydym wedi creu Career Colleges, i baratoi ein myfyrwyr am waith a darparu’r gweithwyr medrus rydych chi eu hangen.

Mae Career Colleges yn cynnwys cyrsiau a arweiniwyd gan gyflogwyr sydd wedi eu dylunio’n ofalus rhyngom i gefnogi’r galw am sgiliau a hyfforddiant o fewn ein rhanbarth. Mae’r cyrsiau yn datblygu cenhedlaeth newydd o weithwyr yn yr arfaeth sydd yn barod am waith, ac mae cynnwys y cyrsiau wedi cael ei ddylunio gan gyflogwyr i sicrhau bod myfyrwyr yn meddu ar y sgiliau, gwybodaeth a’r dysgu hanfodol i ennill cyflogaeth ac i gyrraedd safonau’r diwydiant.

Mae hyn yn golygu y bydd costau hyfforddiant yn gostwng gan y bydd mwy o weithwyr gyda chymwysterau a sgiliau ar gyfer eich sector. Gallwch sicrhau bod yr addysgu yn cyrraedd safonau arfer orau rhyngwladol, a bydd y Career College yn gweithio’n hyblyg o amgylch eich amserlen bersonol, ac amserlen eich busnes.

Mae’r dull o weithio yn syml. Mae’r cynllun yn cynnig lleoliadau yn seiliedig ar waith i fyfyrwyr fel rhan o’u cwrs yn y sector digidol neu ofal, gyda Coleg Gwent yn gweithio ar y cyd gyda rhai o gyflogwyr mwyaf yr ardal i sicrhau bod y cyrsiau wedi eu teilwra i ateb eu gofynion penodol.

Mae cymryd rhan yn hawdd – darganfyddwch fwy drwy gysylltu â ni ar employers@coleggwent.ac.uk.

play