CompTIA Hanfodion TG (ITF+) (FCO-U61)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Cyfrifiadura a Thechnolegau Digidol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae CompTIA yn ffynhonnell wybodaeth annibynnol, niwtral o ran gwerthwyr, ar gyfer amrywiaeth eang o bynciau technoleg, yn cynnwys seiberddiogelwch; addysg, hyfforddiant ac ardystio’r gweithlu technoleg byd-eang; technolegau newydd a datblygol; deddfwriaethau a pholisïau sy’n effeithio ar y diwydiant a data’r gweithlu, datblygiadau a thueddiadau.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i benderfynu ai gyrfa yn y maes TG yw’r dewis iawn i chi, gan eich helpu hefyd i ddeall y sector yn well; felly, mae’n gwrs delfrydol i weithwyr proffesiynol annhechnegol.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru ac sy’n gweithio. Nid yw'r terfyn cyflog o £29,534 yn berthnasol i'r cwrs hwn.

…y rhai sy’n awyddus i ddatblygu gwybodaeth dda a meithrin sgiliau sylfaenol mewn TG

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs CompTIA IT Fundamentals+ yn cynnig sgiliau a gwybodaeth sylfaenol yn ymwneud â TG, ac mae’n fan cychwyn ar gyfer ardystiadau CompTIA uwch, megis A+, Network+ a Security+.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn ymdrin â’r pynciau canlynol:

  • Cysyniadau a Therminoleg TG
  • Seilwaith
  • Cymwysiadau a Meddalwedd
  • Datblygu Meddalwedd
  • Hanfodion Cronfeydd Data
  • Diogelwch

Gofynion Mynediad

Nid oes yna unrhyw ofynion ffurfiol, ond byddwch angen diddordeb brwd yn y pwnc.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy eDdysgu. Mae hyn yn golygu y dylech astudio mewn modd hunan-drefnedig wrth eich pwysau eich hun, gan ddefnyddio dyfais gyda chysylltiad i'r we.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera arnoch.

Ble alla i astudio CompTIA Hanfodion TG (ITF+) (FCO-U61)?

MPLA0137AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.