En

HNC Peirianneg Electronig a Thrydanol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£2220.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher neu Dydd Iau
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:15

Yn gryno

Mae ein HNC Peirianneg Drydanol Lefel 4 yn cael ei gyflwyno mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru (PDC) a byddwch yn cael eich graddio o Brifysgol De Cymru ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus.

Y nod yw creu peirianwyr gwybodus a chymwys tu hwnt a fydd yn bodloni gofynion diwydiant. Dyma raglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar y cysylltiad â byd gwaith.

Mae ein cyrsiau HNC Peirianneg yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector. Mae'r cwrs, sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol gan gyflogwyr, hefyd yn caniatáu astudio pellach ar lefel gradd a thu hwnt.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...ennill gyrfa mewn Peirianneg Drydanol

...rheiny sy’n ffafrio cyrsiau galwedigaethol, ymarferol

...unrhyw un sydd yn dymuno astudio ymhellach ym maes peirianneg

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector Peirianneg

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector.

Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

Blwyddyn 1

 • Egwyddorion Trydanol
 • Mathemateg Peirianneg
 • Dylunio Peirianneg

Blwyddyn 2

 • Roboteg a PLCs
 • Prosiect Diwydiannol
 • Peiriannau Trydanol
 • Systemau Analog a Digidol

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu drwy waith cwrs ac arholiad.

Gofynion Mynediad

Fel arfer byddai angen o leiaf un o'r canlynol arnoch:

Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol o Deilyngdod/Teilyngdod

CC ar Lefel A

Graddau CC ar Lefel A ac C ym Magloriaeth Cymru

Mynediad i AU lle rydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 pas mewn cefndir Peirianneg

Hefyd: Llwyddiannau TGAU mewn tri phwnc gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallwch fynd ymlaen i HND Peirianneg neu Radd Sylfaen berthnasol.

Mae cyfleoedd cyflogaeth mewn llu o sefydliadau, o fusnesau rhyngwladol i gwmnïau lleol. Mae nifer o opsiynau gyrfa cyffrous, gan gynnwys:

 • Peiriannydd Darlledu
 • Peiriannydd Trydanol
 • Peiriannydd Rheoli ac Offeryniaeth
 • Peiriannydd Electroneg
 • Peiriannydd Systemau Gweithgynhyrchu

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio HNC Peirianneg Electronig a Thrydanol?

CPHC0030AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr