En

HNC Peirianneg (Gweithgynhyrchu Uwch)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
17 Medi 2024

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Fel arfer, bydd arnoch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Theilyngdod/Teilyngdod
 • DD mewn cyrsiau Safon Uwch
 • Graddau DE mewn cyrsiau Safon Uwch, a gradd C Bagloriaeth Cymru
 • Mynediad i Addysg Uwch lle'r ydych wedi cael Diploma Llwyddo gyda 45 Llwyddo

Yn ogystal â: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd myfyrwyr hyn nad ydynt yn bodloni'r cymwysterau academaidd, ond sydd â phrofiad perthnasol yn y diwydiant, yn cael eu hystyried yn unigol drwy gyfweliad.

Yn gryno

Dyma raglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar y cysylltiad â byd gwaith. Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector, ac mae'n cael ei gydnabod yn genedlaethol gan gyflogwyr.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych eisiau gyrfa mewn peirianneg

...yw'n well gennych gyrsiau galwedigaethol, ymarferol

...ydych yn rhifog, yn greadigol ac yn gallu cymell eich hun

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector.

Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

Blwyddyn 1

 • Dylunio Peirianneg
 • Mathemateg Peirianneg
 • Gwyddoniaeth Peirianneg
 • Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol
 • Robotiaid Diwydiannol
 • Egwyddorion Digidol
 • Diwydiant 4.0
 • Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur ar gyfer Peirianneg

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a sesiynau ymarferol, ac yn cael eich asesu drwy waith cwrs ac arholiadau.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Fel arfer, bydd arnoch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Theilyngdod/Teilyngdod
 • DD mewn cyrsiau Safon Uwch
 • Graddau DE mewn cyrsiau Safon Uwch, a gradd C Bagloriaeth Cymru
 • Mynediad i Addysg Uwch lle'r ydych wedi cael Diploma Llwyddo gyda 45 Llwyddo

Yn ogystal â: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd myfyrwyr hyn nad ydynt yn bodloni'r cymwysterau academaidd, ond sydd â phrofiad perthnasol yn y diwydiant, yn cael eu hystyried yn unigol drwy gyfweliad.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech fynd yn eich blaen i weithio yn un o'r meysydd awyrenneg, modurol neu gyfansoddion, a meysydd peirianneg cysylltiedig. Gallech hefyd fynd ymlaen i astudio ymhellach, drwy wneud yr HND neu un o'r graddau peirianneg.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio HNC Peirianneg (Gweithgynhyrchu Uwch)?

EFHC0007AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 17 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr