En

NPTC PA6 mewn Defnyddio Taenwyr Llaw yn Ddiogel Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Astudiaethau Tir, Gofal Anifeiliaid a Cheffylau

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£300.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Rhagfyr 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Mae angen PA6 ar unrhyw un sy'n dymuno taenu plaladdwyr gan ddefnyddio chwistrellydd ffon llaw neu chwistrellydd cefn. Gall y chwistrellydd ffon llaw fod ar gefn cerbyd, e.e. ar dractor neu gerbyd pob tir.

Cynnwys y cwrs

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi'r wybodaeth hanfodol i daenu plaladdwr â chwistrellydd cefn yn gywir:

  • Gosod a gwirio cyfarpar
  • Mesur ardaloedd
  • Graddnodi cyfarpar
  • Cymysgu a mesur cemegion
  • Glanhau a storio cyfarpar

Gofynion Mynediad

Wedi cyflawni'r Cymhwysiad Plaladdwr (PA1).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gwrs 3 diwrnod (2 ddiwrnod o hyfforddiant ac 1 diwrnod o asesu).

Byddwch yn astudio drwy ddysgu yn y dosbarth a gwaith ymarferol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio NPTC PA6 mewn Defnyddio Taenwyr Llaw yn Ddiogel Lefel 2?

UPEU0156AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 03 Rhagfyr 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr