City & Guilds Diploma mewn Coginio Proffesiynol Uwch Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Nod cymhwyster Diploma NVQ Lefel 3 City and Guilds mewn Coginio Proffesiynol yw asesu a hyfforddi Cogyddion mewn sgiliau paratoi a choginio bwyd cymhleth neu lefel uwch. Mae wedi'i anelu at Gogyddion sydd â phrofiad o amgylchedd y gegin weithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...ydych eisoes yn meddu ar gymhwyster Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol ynghyd ag elfen o brofiad gwaith.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys detholiad eang o feysydd, megis diogelwch bwyd, rheoli adnoddau, datblygu perthynas weithiol gyda chydweithwyr, iechyd a gofal ac arwain tîm i wella gwasanaeth cwsmer.

Mae'r unedau ymarferol yn cynnwys:

  • Paratoi, coginio a gorffen prydau cig, dofednod, helgig, pysgodyn, llysiau cymhleth ynghyd â chynnyrch phasta, bara a thoes, cynnyrch siocled a phwdinau.

Gofynion Mynediad

Coginio Proffesiynol Lefel 2 neu gymhwyster a phrofiad cyfwerth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs yn cael ei redeg dros ddau ddiwrnod fydd yn caniatáu i chi weithio yn y diwydiant gyfochr â'ch astudiaethau.

Bydd gofyn i chi wisgo gwisg cogydd llawn a phrynu eich cyllyll eich hunain ar gyfer yr holl sesiynau ymarferol, a mynychu gweithdai Dosbarth Meistr i gyfoethogi eich astudiaethau. Efallai y cânt eu cynnal ar ddiwrnodau amgen i'r 2 ddiwrnod dynodedig ar yr amserlen.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Coginio Proffesiynol Uwch Lefel 3?

CPDI0200AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr