En

BTEC Gwobr mewn Peirianneg Awyrofod Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys gradd B mewn Mathemateg ac, yn ddelfrydol, gradd B mewn pwnc gwyddoniaeth.

Yn gryno

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn datblygu’r wybodaeth sylfaenol a’r sgiliau penodol y mae eu hangen i fodloni gofynion diwydiannau peirianneg awyrenegol/mecanyddol modern.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gyrfa mewn peirianneg awyrenegol
... Ydych yn weithgar
... Oes gennych ddiddordeb ysol mewn peirianneg

Beth fyddaf yn ei wneud?

Pa un a ydych yn dymuno hebrwng cyfnod newydd i mewn o safbwynt awyrennau heb griw, datblygu awyrennau jet teithwyr mwyaf effeithlon y byd, neu droi teithiau i’r gofod yn realiti, mae’r dewisiadau gyrfa yn sector awyrofodol cyfnewidiol y DU yn ddigyffelyb.

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu ar y cyd â Phrifysgol De Cymru a byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai ymarferol yn y Ganolfan Awyrofodol yn Nhrefforest.

Yn ystod Blwyddyn 1, byddwch yn astudio:

Diploma Atodol mewn Peirianneg (60 credyd)

 • Iechyd a diogelwch yn y gweithle peirianneg (10 credyd)
 • Egwyddorion mecanyddol a’u defnydd (10 credyd)
 • Mathemateg ar gyfer technegwyr peirianneg (10 credyd)
 • Y defnydd o systemau mecanyddol mewn peirianneg (10 credyd)
 • Theori hedfan (10 credyd)
 • Arferion cynnal a chadw awyrennau (10 credyd)

Ynghyd â 30 credyd ychwanegol:

 • Deunyddiau a chaledwedd awyrennau (15 credyd)
 • Egwyddorion ac ymarfer gweithdai awyrennau (15 credyd)

Yn ystod Blwyddyn 2, byddwch yn astudio:

Diploma Estynedig mewn Peirianneg Awyrenegol (180 credyd)

 • Prosiect peirianneg (20 credyd)
 • Egwyddorion gwyddoniaeth fecanyddol awyrennau a’u defnydd (10 credyd)
 • Systemau trydanol awyrennau (10 credyd)
 • Systemau afionig (10 credyd)
 • Systemau gyrru awyrennau (10 credyd)
 • Cyfathrebu ar gyfer technegwyr peirianneg (10 credyd)
 • Egwyddorion gwyddoniaeth ffisegol awyrennau a’u defnydd (10 credyd)
 • Cyfrifiaduron a systemau electronig awyrennau (10 credyd)

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiadau, gwaith cwrs, portffolio ac asesiad ymarferol. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn ennill:

 • Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (Blwyddyn 1)
 • Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrenegol (Blwyddyn 2)
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg (byddwch yn mynychu dosbarthiadau os na chawsoch Radd C neu uwch yn y pynciau hyn)
 • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, byddwch angen fan leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg Gradd B ac os oes modd Gwyddoniaeth Gradd B.

Bydd gennych ddiddordeb ysol mewn peirianneg, yn ogystal â brwdfrydedd a chymhelliant i ddatblygu eich sgiliau ymarferol a dadansoddol. Mae’n ofynnol ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs, ac mae parchu eraill, brwdfrydedd ynglyn â’r pwnc a hunangymhelliant hefyd yn ofynnol. Disgwylir ichi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • Astudio Cynnal a Chadw Awyrenegol neu Beirianneg yn y brifysgol
 • Prentisiaeth Uwch
 • Gwaith

Beth am ddysgu mwy am yr hyn y gallwch ei wneud nesaf yn y maes peirianneg cyffrous hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelu Personol a fydd yn costio oddeutu £40.00.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Gwobr mewn Peirianneg Awyrofod Lefel 3?

EFBE0031AC
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr