En

EAL Diploma mewn Technolegau Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

  • 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) a Gwyddoniaeth; neu
  • Diploma lefel 1 addas a TGAU gradd D neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf)

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o unedau gorfodol a dewisol er mwyn datblygu eich sgiliau mewn technoleg saernïo a weldio.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Mae gennych ddiddordeb mawr mewn saernïo a weldio

...Rydych chi'n gweithio'n dda yn annibynnol ac fel rhan o dîm

...Rydych chi'n greadigol ac yn weithgar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn dilyn amrywiaeth o unedau gorfodol a dewisol, yn cynnwys:

  • Gweithio’n ddiogel mewn amgylchedd peirianneg
  • Egwyddorion technoleg beirianegol
  • Egwyddorion saernïo a weldio
  • Prosesau weldio MMA i weldio deunyddiau
  • Prosesau weldio MAGS i weldio deunyddiau
  • Cynhyrchu cydosodiadau gwaith plât

Byddwch yn meithrin sgiliau cyflogadwyedd hanfodol ac yn dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau’n seiliedig ar sefyllfaoedd gweithle realistig.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiadau GOLA, gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith portffolio, asesiadau labordy ac asesiadau ymarferol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

  • 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) a Gwyddoniaeth; neu
  • Diploma lefel 1 addas a TGAU gradd D neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf)

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma City & Guilds Lefel 3 mewn Technoleg Saernïo a Weldio, a Phrentisiaeth addas neu waith fel technegydd saernïo a weldio.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio EAL Diploma mewn Technolegau Peirianneg (Saernïo a Weldio) Lefel 2?

NFDI0402AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr