City & Guilds Coginio Proffesiynol Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 3 TGAU gradd E neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg/Saesneg Iaith neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol. Caiff ymgeiswyr heb ganlyniadau’r TGAU gofynnol eu hystyried yn seiliedig ar brofiad blaenorol neu gymwysterau eraill. Rhaid i chi hefyd fod â diddordeb brwd mewn coginio a rhoi cynnig ar fwydydd newydd, ac yn mwynhau gweithio fel aelod o dîm.

Yn gryno

Byddwch yn gweithio yng ngheginau a bwytai'r coleg ac yn cael eich hyfforddi at safon diwydiant, yn paratoi prydau ac yn gweini ar y cyhoedd yn ddyddiol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych yn mwynhau gweithio dan bwysau
... Rydych eisiau gweithio mewn amgylchedd prysur a heriol
... Rydych eisiau dechrau gyrfa fel pen-cogydd

 

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r diwydiant lletygarwch ac arlwyo yn ddewis gyrfa heriol, ond hynod gwerth chweil, sy'n tyfu'n gyflym.

Mae ein tiwtoriaid i gyd yn gymwys ac yn brofiadol tu hwnt yn eu maes, a byddant yn cynnig y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi er mwyn datblygu i'r cwrs Coginio Proffesiynol Lefel 2.

Mae'r pynciau y byddwch yn mynd i'r afael â nhw ar y cwrs yn cynnwys:

 • Diogelwch Bwyd
 • Sgiliau Cyflogadwyedd
 • Iechyd a Diogelwch
 • Bwyd iachach a dietau arbennig
 • Cyflwyniad i offer y gegin
 • Berwi, potsio a stemio
 • Pobi, rhostio a grilio
 • Ffrio dwfn a ffrio bas
 • Adfywio bwyd parod
 • Paratoi bwyd oer
 • Crefft coginio proffesiynol
 • Gwasanaeth bwyty - gwasanaeth bwyd, diod a bar
 • Sgiliau barista coffi

Mae’r Dystysgrif Gwasanaeth Bwyd a Diod Cyffredinol Lefel 1 yn gymhwyster ychwanegol. Byddwch yn cael profiad o weithio mewn amgylchedd gwaith realistig yng nghegin a bwyty'r campws, sef Morels ar Gampws Crosskeys a Cwtch ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent. Byddwch un ai'n coginio neu yn gweini ar gyfer y cyhoedd.

Byddwch yn cael eich asesu mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformiad ac arsylwi
 • Arddangos sgiliau ymarferol

A byddwch yn cyflawni'r cymwysterau canlynol:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

O leiaf 3 TGAU gradd E neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg/Saesneg Iaith neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol. Caiff ymgeiswyr heb ganlyniadau’r TGAU gofynnol eu hystyried yn seiliedig ar brofiad blaenorol neu gymwysterau eraill. Rhaid i chi hefyd fod â diddordeb brwd mewn coginio a rhoi cynnig ar fwydydd newydd, ac yn mwynhau gweithio fel aelod o dîm.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol a/neu Lefel 2 mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod (yng Nghampws Crosskeys) NVQs yn y gweithle mewn meysydd sy'n ymwneud â choginio proffesiynol, gwasanaeth bwyd a diod, gwasanaeth blaen ty, gwasanaeth cwsmer a gwasanaethau cegin.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gofyn ichi brynu offer llawn, dillad cogydd a gwisg y bwyty a fydd yn costio tua £230.00, a bydd angen £50.00 ar gyfer manion.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Coginio Proffesiynol Lefel 1?

CFDI0057AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr