En

Gwneud Printiau

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Dyluniwyd y cwrs hwn i ymateb i’r diddordeb cynyddol mewn print a bydd y cwrs yn addas i’r dysgwyr hynny a hoffai roi cynnig ar amrywiaeth o dechnegau a phrosesau gwneud printiau.

Mae’n gwrs ymarferol, yn seiliedig ar weithdai. Mae gan y Stiwdio Argraffu ystod o weisg proffesiynol gan gynnwys Gwasg Golymbaidd yr Ynys Wen o 1890.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unigolion sydd â diddordeb brwd mewn gwneud printiau

...dechreuwyr pur sydd ddim wedi gwneud printiau o’r blaen

... unigolion profiadol sydd eisiau dysgu sgiliau gwneud printiau pellach.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i feysydd allweddol print:

 • Monoprint
 • Sychbwynt
 • Leino
 • Colagraff

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau gydol y flwyddyn.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw:

 • Tecstilau
 • Cerameg
 • Gwneud Printiau
 • Ffotograffiaeth
 • Argraffu 3D
 • Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau
 • Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live
 • Y Celfyddydau Perfformio
 • Canu ar gyfer Pleser
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Uwchgylchu Dodrefn a Chrefft
 • Gwneud Gemwaith
 • Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate
 • Lansio Menter/Busnes Creadigol

Bydd yr holl offer yn cael ei ddarparu yn ystod y cwrs.

Ble alla i astudio Gwneud Printiau?

CCCE3291AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 06 Tachwedd 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr