En

Gwaith Crosio Lefel Canolradd

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£25.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
15 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
29 wythnos

Yn gryno

Mae gwaith crosio lefel ganolradd wedi'i ddylunio i herio'r rhai sydd â sgiliau crosio sylfaenol ac eisiau eu gwella a'u datblygu i'r lefel nesaf.

Byddwch yn edrych ar bwythau mwy technegol megis pwythau Popgorn, Pili Pala a Chragen. Byddwch hefyd yn edrych ar gornel i gornel a phatrymau mwy cymhleth.

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddysgu patrymau cymhleth newydd, pwythau a thechnegau cywrain.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un gyda diddordeb mewn datblygu eu sgiliau crosio i lefel ganolradd.

Cynnwys y cwrs

Bydd y pynciau yn cynnwys:

 • Adolygu pwythau sylfaenol
 • Pwythau mwy cymhleth
 • Dyluniad o gornel i gornel
 • Gorffen pwythau (pwytho anweledig)
 • Ymylwaith

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, dim ond diddordeb yn y pwnc. Dylech fod â dealltwriaeth o:

 • Sut i grosio
 • Crosio dwbl
 • Crosio trebl
 • Cynyddu a lleihau

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod wythnos 1 cewch edau gwnïo trwchus a bachyn crosio 6mm. Bydd yr eitemau isod yn ofynnol ar gyfer gwersi dilynol ac yn cael eu trafod yn ystod y sesiynau:

 • Bachau crochet o faint amrywiol
 • Gwau dwbl ac edau drwchus mewn amrywiaeth o ddeunyddiau
 • Nodwydd tapestri (neu gyfwerth) ar gyfer prosiectau gwnïo/gwehyddu tameidiau

Efallai y bydd rhaid prynu ychydig mwy o eitemau yn ystod y cwrs.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Gwaith Crosio Lefel Canolradd?

EPCE3195AB
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 15 Hydref 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr