En

Gwaith Crosio Lefel Canolradd

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
29 wythnos

Yn gryno

Mae gwaith crosio lefel ganolradd wedi'i ddylunio i herio'r rhai sydd â sgiliau crosio sylfaenol ac eisiau eu gwella a'u datblygu i'r lefel nesaf.

Byddwch yn edrych ar bwythau mwy technegol megis pwythau Popgorn, Pili Pala a Chragen. Byddwch hefyd yn edrych ar gornel i gornel a phatrymau mwy cymhleth.

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddysgu patrymau cymhleth newydd, pwythau a thechnegau cywrain.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un gyda diddordeb mewn datblygu eu sgiliau crosio i lefel ganolradd.

Cynnwys y cwrs

Bydd y pynciau yn cynnwys:

 • Adolygu pwythau sylfaenol
 • Pwythau mwy cymhleth
 • Dyluniad o gornel i gornel
 • Gorffen pwythau (pwytho anweledig)
 • Ymylwaith

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, dim ond diddordeb yn y pwnc. Dylech fod â dealltwriaeth o:

 • Sut i grosio
 • Crosio dwbl
 • Crosio trebl
 • Cynyddu a lleihau

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod wythnos 1 cewch edau gwnïo trwchus a bachyn crosio 6mm. Bydd yr eitemau isod yn ofynnol ar gyfer gwersi dilynol ac yn cael eu trafod yn ystod y sesiynau:

 • Bachau crochet o faint amrywiol
 • Gwau dwbl ac edau drwchus mewn amrywiaeth o ddeunyddiau
 • Nodwydd tapestri (neu gyfwerth) ar gyfer prosiectau gwnïo/gwehyddu tameidiau

Efallai y bydd rhaid prynu ychydig mwy o eitemau yn ystod y cwrs.

Ble alla i astudio Gwaith Crosio Lefel Canolradd?

EPCE3195AB
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 23 Hydref 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr