En

Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adfer Cerbydau

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Moduro

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£60.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
17 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Cwrs cynnal a chadw ceir sylfaenol yw hwn ar gyfer dechreuwyr.

Os ydych chi'n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel hobi neu yrfa, mae'r cwrs hwn yn fan cychwyn gwych. Byddwch yn dysgu egwyddorion sylfaenol cerbydau modur mewn amgylchedd gweithdy hamddenol a chyfeillgar, dros gyfnod o 10 wythnos.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Unrhyw un sy'n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel hobi neu i ddechrau gyrfa.

Y rhai a hoffai ddatblygu rhai sgiliau cerbydau modur sylfaenol

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi fod yn frwdfrydig a bod â diddordeb brwd mewn cerbydau modur.

Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu am yr holl systemau sy'n rhan o gerbydau modur clasurol a modern gan gynnwys:

 • Systemau Brecio
 • Systemau atal dros dro
 • Systemau tanwydd
 • Teiars
 • Peiriannau trosglwyddo
 • Systemau aerdymheru
 • Systemau trydanol gan gynnwys ABS a SRS
 • Gwasanaethu
 • Systemau tanio
 • Glanhau a gofal cerbydau
 • Ecsôsts
 • Systemau rheoli injan
 • Addasiadau cerbydau

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod y cwrs hwn bydd arnoch angen Offer Amddiffynnol Personol (PPE) addas fel esgidiau uchel ac oferôls.

Ble alla i astudio Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adfer Cerbydau?

NPCE3248AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 17 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr