En

BPEC Cwrs Sylfaen Nwy (Rhaglen Dysgu a Reolir)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiau
Dyddiau
Ar alw Cynhelir y cyrsiau os bydd digon wedi cofrestru arnynt
Hyd

Hyd

Yn gryno

P'un a ydych eisoes yn meddu ar gymwysterau plymio neu'n newydd i'r diwydiant nwy, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen arnoch i ddod yn Osodwr Nwy. Unwaith y byddwch wedi ennill Tystysgrif Sylfaen BPEC mewn Nwy, byddwch yn gallu ymgymryd â'r asesiadau ACS perthnasol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... rheini sy'n cymryd y cam nesaf i yrfa yn y diwydiant nwy.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs Sylfaen BPEC hwn mewn Nwy yn ddelfrydol os ydych chi am ddechrau gyrfa yn y diwydiant nwy.

Ar ôl i chi gwblhau'r hyfforddiant, y portffolio a'r argymhelliad llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif Sylfaen BPEC mewn Nwy sy'n golygu y gallwch wneud cais am asesiadau perthnasol yr ACS.

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio:

 • Deddfwriaeth Diogelwch Nwy
 • Nodweddion Hylosgi
 • Awyriad
 • Gosod Gwaith Pibellau a Ffitiadau
 • Profi am Dyndra
 • Nodi sefyllfaoedd Anniogel, Hysbysiadau Brys a Labeli Rhybudd
 • Gweithredu a Lleoli Rheolaethau Ynysu Brys
 • Gwirio a/neu Bennu Rheolyddion Mesuryddion
 • Profi Ffliw Simneiai
 • Safonau Simneiai
 • Gwirio a Gosod Pwysau Llosgwyr Offer a Chyfraddau Nwy
 • Gweithredu a Gwirio Dyfeisiau a Rheolaethau Diogelwch Nwy Offer
 • Gosod Ffurfweddau Simneai Agored, Cytbwys a Chynorthwywyd gan Ffan
 • Ailsefydlu cyflenwadau Nwy ac Ail-Oleuo Offer
 • Gwresogi Canolog Domestig a Gwresogyddion Dŵr
 • Cogyddion Domestig
 • Gwresogyddion Gofodau Domestig

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi allu trefnu profiad ar y safle gyda Gosodwr Nwy cofrestredig (er mwyn ennill a chofnodi profiad ffurfiol) a/neu fod eisiau naill ai newid gyrfa neu ddatblygu eich gyrfa bresennol yn y sector adeiladu.

Rhaid dangos eich bod yn gweithio ochr yn ochr â pheiriannydd cofrestredig sy'n ddiogel o ran nwy er mwyn cwblhau'r portffolio ar y safle. Bydd y portffolio hwn yn cael ei gwblhau y tu allan i amser yn y coleg.

Bydd angen i ymgeiswyr sydd heb hyfforddiant a phrofiad nwy feddu ar: gymhwyster cydnabyddedig yn y sector peirianneg gwasanaethau mecanyddol (e.e. plymio); o leiaf 2 TGAU (Gradd C) neu gyfwerth, yn ddelfrydol mewn Saesneg a Mathemateg; profiad perthnasol/priodol; asesiad mynediad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dyddiadau a lleoliadau'r cwrs yn cael eu trafod yn ystod y cais.

Cost y cwrs hwn yw £4,385 yr ymgeisydd.

Mae dyddiad terfyn ar ôl 12 mis ar gyfer y Dystysgrif Sylfaen Nwy, felly bydd angen i chi gwblhau eich asesiadau ACS cyn y dyddiad hwn.

Ble alla i astudio BPEC Cwrs Sylfaen Nwy (Rhaglen Dysgu a Reolir)?

NCCE3725AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr