En

Lamineiddiad Aeliau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£50.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
12 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:15

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Dysgwch sut i greu aeliau hardd fel rhan o’r driniaeth boblogaidd hon.

Dysgwch gan diwtor â phrofiad yn y diwydiant a chael y cyngor gorau ynghylch cynnyrch a’r broses.

Mae’r cwrs hwn yn agor llawer o ddrysau i symud ymlaen neu gall ychwanegu at eich gyrfa bresennol a gallwn ni eich cynorthwyo chi a’ch cefnogi chi.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy’n dymuno dysgu sut i lamineiddio aeliau neu unrhyw un â diddordeb mewn lamineiddio aeliau.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn, rhoddir ystyriaeth i:

  • Gwyro aeliau
  • Cyngor ar ofal cyn y driniaeth a chyngor ar ôl-ofal
  • Y broses lamineiddio a lliwio i orffen
  • Gwrtharwyddion, gwrthweithredoedd, osgoi croes-halogi

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ond mae’n rhaid i chi fod yn fodlon gweithio ar eich gilydd er mwyn ennill y cymhwyster.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Lamineiddiad Aeliau?

EPCE3694AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 12 Tachwedd 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr