En

Darlunio Digidol a Thraddodiadol

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£20.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

“Mae darlunio yn ysgrifennu gyda lluniau”

Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i ffynnu a mwynhau ymarfer lluniadu rheolaidd. Dros bum wythnos byddwch yn dysgu hanfodion darlunio a fydd yn cynnwys; gwneud marciau mynegiannol, bywluniadu, darlunio tirwedd. Fel rhan o’r cwrs hwn, byddwch hefyd yn dysgu hanfodion darlunio digidol a fydd yn cael eu llywio gan y sgiliau traddodiadol yr ydych wedi’u hennill.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...rhai sy'n cymryd rhan mewn ymarfer lluniadu rheolaidd ond sydd angen adborth a sesiynau a addysgir i'w helpu i wella

...y rhai sydd â diddordeb mewn mynd ar drywydd darlunio

...rhai sydd eisiau datblygu eich sgiliau lluniadu

...rhai sydd eisiau datblygu eu harddull lluniadu eu hunain

...rhai sydd â gwell dealltwriaeth o sgiliau lluniadu technegol

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs rhan-amser hwn, byddwch yn ymdrin â llawer o agweddau ar ddarlunio megis: lluniadu gan ddefnyddio persbectif, gwneud marciau, defnyddio gwahanol gyfryngau traddodiadol a digidol i greu darluniad, sut i ddatblygu braslun i ddarn gorffen a theori lliw sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Bydd angen i chi fynychu'n rheolaidd a bod yn frwdfrydig dros gelf. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau gydol y flwyddyn.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw:

 • Tecstilau
 • Cerameg
 • Serameg Canolradd
 • Gwneud Printiau
 • Ffotograffiaeth
 • Argraffu 3D
 • Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau
 • Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live
 • Y Celfyddydau Perfformio
 • Canu ar gyfer Pleser
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Uwchgylchu Dodrefn a Chrefft
 • Gwneud Gemwaith
 • Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate
 • Lansio Menter/Busnes Creadigol

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Darlunio Digidol a Thraddodiadol?

CPCE3664AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 11 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr