En

Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£20.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Ionawr 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Eisiau rhoi cynnig ar luniadu digidol ar dabled?

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â’r hanfodion o gynhyrchu celf ddigidol gan ddefnyddio’r rhaglen Procreate. Cynlluniwyd ar gyfer dechreuwyr pur, felly gallwch gael gwell ddealltwriaeth o hanfodion lluniadu digidol a darlunio gyda llechen.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

… Unrhyw un sydd eisiau bod yn greadigol gyda lluniadu a darlunio digidol

… Y rheini sydd am wella eu sgiliau creadigol mewn lluniadu a darlunio digidol.

… Pobl sydd eisiau dysgu sgiliau a thechnegau newydd sy’n caniatáu iddyn nhw gynhyrchu gweithiau digidol er pleser, anrhegion, darnau personol, gwaith celf ar gyfer eich cartref neu ddim ond i ddysgu sgil newydd.

… Unigolion sydd am wneud defnydd o'u tabledi dylunio gartref neu sy'n ystyried cael un a hoffai roi cynnig arni cyn prynu un.

… Y rhai sydd dim ond wedi profi technegau celf traddodiadol a hoffai drosglwyddo eu technegau i broses ddigidol.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs rhan-amser hwn, byddwch yn ymdrin â llawer o agweddau ar gelf ddigidol, megis:

 • Llywio'r rhaglen
 • Defnyddio gwahanol offer a brwshys
 • Cadw a rhannu eich creadigaethau
 • Arbrofi a phersonoli eich gwaith

Byddwch yn cael y cyfle i arwain eich sesiynau eich hun gyda'ch syniadau a'ch dewisiadau creadigol, gan ganiatáu i chi gynhyrchu rhywbeth personol i chi neu'ch syniad dymunol.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Bydd angen i chi fynychu'n rheolaidd a bod yn frwdfrydig dros gelf. Gallwch hefyd ddefnyddio technegau celf traddodiadol i wella eich canlyniadau digidol ymhellach.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau gydol y flwyddyn.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw:

 • Tecstilau
 • Cerameg
 • Gwneud Printiau
 • Ffotograffiaeth
 • Argraffu 3D
 • Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau
 • Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live
 • Y Celfyddydau Perfformio
 • Canu ar gyfer Pleser
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Uwchgylchu Dodrefn a Chrefft
 • Gwneud Gemwaith
 • Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate
 • Lansio Menter/Busnes Creadigol
Ble alla i astudio Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate?

CPCE3664AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 10 Ionawr 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr