En

NCFE/CACHE Tystysgrif mewn Deall Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£190.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
25 Chwefror 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Nod y cymhwyster hwn yw cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth dysgwyr o iechyd meddwl mewn plant a phobl ifanc.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd eisiau ennill a meithrin gwybodaeth am iechyd meddwl mewn plant a phobl ifanc.

...y rheini sydd am symud ymlaen i gymwysterau pellach

...y rheini sydd eisoes yn gweithio mewn swyddi sy'n gofyn i chi weithio gyda phlant a phobl ifanc, gan gynnwys y sector addysg ac iechyd a gofal cymdeithasol.

Cynnwys y cwrs

Er mwyn cyflawni'r cymhwyster hwn, mae'n ofynnol i ddysgwyr gwblhau pob un o'r 5 uned orfodol yn llwyddiannus, sy'n cynnwys:

1. Iechyd meddwl plant a phobl ifanc yn ei gyd-destun

2. Ffactorau a allai effeithio ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc

3. Pryderon iechyd meddwl plant a phobl ifanc

4. Effaith pryderon iechyd meddwl plant a phobl ifanc

5. Sut i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â phryderon iechyd meddwl

Nid oes angen lleoliad ar gyfer y cwrs hwn. (Yn y cymhwyster hwn, mae plant a phobl ifanc yn cyfeirio at ystod oedran o 5 i 18 oed.)

Gofynion Mynediad

Dylai dysgwyr fod o leiaf 19 oed.

Ble alla i astudio NCFE/CACHE Tystysgrif mewn Deall Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Lefel 2?

NPCE3642JS
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 25 Chwefror 2025

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr