Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Hyfforddiant Personol Uwch Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2023

Hyd

Hyd
17 wythnos

Yn gryno

Mae maes hyfforddiant personol ac anghenion hyfforddwyr personol proffesiynol modern yn datblygu'n gyflym yn unol ag anghenion a nodau eang y cleientiaid y maent yn eu gwasanaethu. O ganlyniad, nid yw'r diwydiant erioed wedi bod yn fwy cystadleuol. Mae hyfforddwyr personol llwyddiannus yn cael eu gyrru gan ganlyniadau ac yn gwahaniaethu'n hyderus y gwasanaethau a gynigir ganddynt i ddarparu gwasanaeth moesegol a chynnal busnes hynod lwyddiannus. Er mwyn ysgogi'r llwyddiant hwn mae dull mwy gwyddonol sy'n seiliedig ar dystiolaeth o raglennu, hyfforddi, monitro a rheoli cleientiaid sy'n trosi i gyfraddau cadw cleientiaid yn well yn ogystal â denu cleientiaid newydd.

 

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi’r gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr ddeall eu cleientiaid yn llawn, defnyddio dull rhaglennu sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu busnes hyfforddi personol llwyddiannus a chynaliadwy.

 

Mae maes hyfforddiant personol ac anghenion hyfforddwyr personol proffesiynol modern yn datblygu'n gyflym yn unol ag anghenion a nodau eang y cleientiaid y maent yn eu gwasanaethu. O ganlyniad, nid yw'r diwydiant erioed wedi bod yn fwy cystadleuol. Mae hyfforddwyr personol hynod lwyddiannus yn cael eu gyrru gan ganlyniadau ac yn gwahaniaethu'n hyderus y gwasanaethau a gynigir ganddynt i ddarparu gwasanaeth moesegol a chynnal busnes hynod lwyddiannus. Er mwyn ysgogi'r llwyddiant hwn mae dull mwy gwyddonol sy'n seiliedig ar dystiolaeth o raglennu, hyfforddi, monitro a rheoli cleientiaid sy'n trosi i gyfraddau cadw cleientiaid yn well yn ogystal â denu cleientiaid newydd.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Rydych yn teimlo fel chi moen ddatblygu eich sgiliau fel hyfforddwr personol ymhellach a darparu gwasanaeth mwy pwrpasol i'ch cleientiaid.

...Rydych am ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth fel ymarferydd hyfforddiant personol.

Cynnwys y cwrs

Mae dwy uned orfodol:

  • Technegau cymhwysol i gefnogi, gwella a rheoli taith y cleient
  • Symud cleientiaid ymlaen tuag at gyflawni nodau'n llwyddiannus

Bydd disgwyl i chi gyflawni lefel uchel o bresenoldeb a phrydlondeb fel rhan o'r cymhwyster hwn. Bydd angen i chi hefyd ddangos ymgysylltiad llawn ag elfennau ymarferol a damcaniaethol y cwrs.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ddysgwyr feddu ar Ddiploma Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol (neu gyfwerth).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cymhwyster hwn yn darparu dilyniant i:

  • Tystysgrif Lefel 4 mewn Cryfder a Chyflyru.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn ymgymryd â thylino chwaraeon lefel 3 a 4 i gyd-fynd â'r cymhwyster hwn.

Ble alla i astudio Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Hyfforddiant Personol Uwch Lefel 4?

UPCE3577AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr