En

Y Celfyddydau Perfformio

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i sgiliau a thechnegau actio, yn hygyrch i bobl sy’n meddu ar lefelau amrywiol o brofiad.

Gellir disgwyl gweithgareddau ymarferol, darllen sgriptiau a dyfeisio technegau ac rydym yn croesawu dysgwyr sydd eisiau archwilio perfformio fel ffordd o ddatblygu hyder a sgiliau cyfathrebu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

… unrhyw un sydd â diddordeb mewn dramâu a pherfformio

… y rhai ohonoch sydd eisiau datblygu hyder a sgiliau cyfathrebu

… dysgwyr sydd yn ystyried dilyn gyrfa yn y maes celfyddydau perfformio

Cynnwys y cwrs

Dulliau o ymateb i destun (dull Stanislavski), technegau actio a chyfarwyddo, dulliau dyfeisio a’r monolog clyweliad.

Dysgu sut i ymateb i destun fel actor, hanfodion gwaith byrfyfyr, perfformio monolog, perfformio ymddiddan rhwng dau a pherfformiadau ensemble yn ogystal â thechnegau dyfeisio.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau gydol y flwyddyn.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw:

 • Tecstilau
 • Cerameg
 • Gwneud Printiau
 • Ffotograffiaeth
 • Argraffu 3D
 • Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau
 • Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live
 • Y Celfyddydau Perfformio
 • Canu ar gyfer Pleser
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Uwchgylchu Dodrefn a Chrefft
 • Gwneud Gemwaith
 • Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate
 • Lansio Menter/Busnes Creadigol
Ble alla i astudio Y Celfyddydau Perfformio?

CCCE3568AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 06 Tachwedd 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr