En

Y Celfyddydau Perfformio

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£20.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i sgiliau a thechnegau actio, yn hygyrch i bobl sy’n meddu ar lefelau amrywiol o brofiad.

Gellir disgwyl gweithgareddau ymarferol, darllen sgriptiau a dyfeisio technegau ac rydym yn croesawu dysgwyr sydd eisiau archwilio perfformio fel ffordd o ddatblygu hyder a sgiliau cyfathrebu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

… unrhyw un sydd â diddordeb mewn dramâu a pherfformio

… y rhai ohonoch sydd eisiau datblygu hyder a sgiliau cyfathrebu

… dysgwyr sydd yn ystyried dilyn gyrfa yn y maes celfyddydau perfformio

Cynnwys y cwrs

Dulliau o ymateb i destun (dull Stanislavski), technegau actio a chyfarwyddo, dulliau dyfeisio a’r monolog clyweliad.

Dysgu sut i ymateb i destun fel actor, hanfodion gwaith byrfyfyr, perfformio monolog, perfformio ymddiddan rhwng dau a pherfformiadau ensemble yn ogystal â thechnegau dyfeisio.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau gydol y flwyddyn.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw:

 • Tecstilau
 • Cerameg
 • Gwneud Printiau
 • Ffotograffiaeth
 • Argraffu 3D
 • Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau
 • Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live
 • Y Celfyddydau Perfformio
 • Canu ar gyfer Pleser
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Uwchgylchu Dodrefn a Chrefft
 • Gwneud Gemwaith
 • Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate
 • Lansio Menter/Busnes Creadigol
Ble alla i astudio Y Celfyddydau Perfformio?

CCCE3568AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 11 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr