Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£40.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Ebrill 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Canllaw i ddechreuwyr ar feddalwedd DJ Ableton Live a Rekord box. Mae’r cwrs hwn yn llwybr at ddatblygu rhai sgiliau cynhyrchu cerddoriaeth a DJ sylfaenol.

Ymhlith y gwersi mae paru curiadau gyda Rekordbox, lwpio byw a chyfansoddi gydag Ableton Live. Cewch ddysgu sut i olygu a chynhyrchu eich curiadau eich hun, deall effeithiau a thechnegau cynhyrchu cerddoriaeth sylfaenol

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

… unrhyw un sydd eisiau dysgu sgiliau cynhyrchu cerddoriaeth sylfaenol

… y rhai sydd eisiau datblygu Sgiliau DJ

… dysgwyr sydd eisiau dysgu sgiliau cyfansoddi a chynhyrchu eu cerddoriaeth eu hunain

Cynnwys y cwrs

Ableton: Cynhyrchu Cerddoriaeth

Edrych ar ddefnyddio MIDI/Audio yn lolfa Ableton. Datblygu sgiliau cynhyrchu gydag Ableton ac edrych ar gyfansoddi gan ddefnyddio Push 2.

Rekordbox:

Hanfodion sgiliau DJ a pharu curiadau. Defnyddio Rekordbox a pharatoi traciau i baru curiadau. Defnyddio DDJ a dysgu sut i ddefnyddio effeithiau’n fyw a chyfuno elfennau cerddorol amrywiol ar gyfer un trac creadigol.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar nos Fercher rhwng 6-9pm drwy’r flwyddyn. Bydd bob cwrs yn rhedeg am 6 wythnos, gan ddechrau a dod i ben ar yr un dyddiadau.

Y cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd yw; Creu Gemwaith, Ceramig, Ffotograffiaeth, Argraffu 3D, Creu Printiadau, Tecstilau, Ymarfer Lles a Chelfyddydau Creadigol, Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live, y Celfyddydau Perfformio a Chanu er Pleser.

Ble alla i astudio Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live?

CCCE3567AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 19 Ebrill 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr