En

Ffotograffiaeth Amgen

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£20.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs hwyliog a chreadigol sy'n cynnig cyfle i chi archwilio a datblygu eich gwybodaeth o ffotograffiaeth ddigidol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Unigolion sy'n megis dechrau arni neu unigolion creadigol profiadol sydd â diddordeb brwd mewn ffotograffiaeth.

Cynnwys y cwrs

Cyflwynir y cwrs hwn drwy ddosbarth gyda'r nos. Bob wythnos, byddwch yn cael cyfle i ehangu eich profiad o ffotograffiaeth ddigidol. Byddwn yn archwilio gwahanol dechnegau o ffotograffiaeth, defnyddio ein stiwdio ffotograffig broffesiynol a dysgu sut i brosesu eich darlunio gan ddefnyddio rhaglenni Adobe CC (Photoshop, Bridge & Lightroom).

Erbyn diwedd y cwrs, dylech deimlo'n hyderus ac yn gallu defnyddio'r technegau a ddysgoch yn ystod y cwrs i ddatblygu'ch diddordeb mewn ffotograffiaeth.

I wneud y mwyaf o’r cwrs, bydd angen ichi fod â chamera SLR digidol.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau gydol y flwyddyn.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw:

 • Tecstilau
 • Cerameg
 • Gwneud Printiau
 • Ffotograffiaeth
 • Argraffu 3D
 • Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau
 • Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live
 • Y Celfyddydau Perfformio
 • Canu ar gyfer Pleser
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Uwchgylchu Dodrefn a Chrefft
 • Gwneud Gemwaith
 • Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate
 • Lansio Menter/Busnes Creadigol

Ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen i chi gael Camera SLR Digidol. 

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Ffotograffiaeth Amgen?

CPCE3515AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 10 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr