En

Triniaethau Dwylo i Ddechrewyr

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
15:35

Amser Gorffen

Amser Gorffen
18:35

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Cewch drosolwg o dechnegau ewinedd a'r arferion trin dwylo proffesiynol gyda'r cwrs hwn sydd wedi ei anelu at ddechreuwyr. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...dechreuwyr sydd â diddordeb mewn dysgu ynghylch technegau ewinedd

... darpar dechnegwyr ewinedd a gweithwyr harddwch

Cynnwys y cwrs

Beth fyddwch yn ei ddysgu:

  • Strwythur ac anatomi ewinedd
  • Gofal cwtigl
  • Ffeilio a siapio
  • Farnis ewinedd
  • Dyluniau ewinedd

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gofyn i ddysgwyr ymarfer technegau ar ei gilydd fel rhan o'r cwrs hwn.

Ble alla i astudio Triniaethau Dwylo i Ddechrewyr?

EPCE3226AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Tachwedd 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr